DĚLÁME MEZINÁRODNÍ
OBCHOD DOSTUPNĚJŠÍ
NAŠE VIZE

Kdo jsme

Jsme globální obchodní společnost, která spojuje místa bohatá na přírodní zdroje se zákazníky, kteří je hledají, bez ohledu na to, kde se nacházejí. Do ZLARIPAV jsme integrovali v roce 2021 naše více než 20 leté zkušenosti s mezinárodním obchodem a transakcemi.

Jako spolehlivý partner zajišťujeme stálou dostupnost a efektivní logistiku ropných produktů, chemikálií, potravinářských a zemědělských komodit, stavebních materiálů, oceli a drahých kovů z nejvzdálenějších koutů světa. Fungujeme efektivně a dynamicky, nebojíme se těch nejobtížnějších výzev. V ZLARIPAV se vždy zaměřujeme na flexibilitu ve vztahu k požadavkům zákazníka, spolehlivost a zodpovědnost.

Jsme odhodláni naplňovat náš závazek – pohánět globální obchod a zlepšovat každodenní život lidí na celém světě.

Jsme ZLARIPAV Company.

Kdo jsme

Naše klíčové
hodnoty

„Naše hodnoty odrážejí náš účel a definují, co znamená pracovat v ZLARIPAV Company. Jsou jádrem naší kultury a způsobu, jakým podnikáme. Dodržování těchto hodnot generuje zdravé obchodní praktiky a dlouhodobé vztahy na všech procesních a výkonných úrovních. Neustále se přizpůsobujeme dynamice a potřebám trhu. Tím zvyšujeme efektivitu a přinášíme hodnotu naší společnosti, zákazníkům a partnerům. Podporujeme rozvoj, efektivitu, transparentnost zajišťující trvalou konkurenceschopnost

Tvořit budoucnost. Řídit přítomnost. Být pyšní na minulost. Přinést dlouhodobý růst a otevřít nové příležitosti. Plnit výzvy.

To vše má v DNA zakotvena ZLARIPAV Company.

DŮVĚRA

DŮVĚRA

Posilujeme jí každý den svým plněním vůči zákazníkům a obchodním partnerům.

SPOLEHLIVOST

SPOLEHLIVOST

To, co slíbíme, platí. Bezvýhradně, vždy a za každých okolností.

VZTAHY

VZTAHY

Investujeme svůj čas do budování profesionálních a dlouhodobých vztahů.

PODPORA

PODPORA

Rozvíjíme inovace, rozmanitost myšlení, adaptace na změny a nových příležitostí.

BEZPEČNOST

BEZPEČNOST

Usilujeme o maximální míru zabezpečení přepravy, procesů a platebních podmínek.

UDRŽITELNOST

UDRŽITELNOST

Plně dbáme na integraci udržitelnosti do celého našeho podnikání.

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE

V komunikaci jsme upřímní, přímočaří a otevření. Podporujeme dialog a ceníme si zpětné vazby.

EFEKTIVITA

EFEKTIVITA

Hledáme jednoduchá a pragmatická řešení. Pracujeme s důrazem na efektivitu.

Naše vize

Naší vizí je stále více propojený a prosperující svět, kde fyzické komodity plynule přecházejí z místa původu do míst potřeby. Naší perspektivou je víra v sílu energie proměňovat životy, posilovat komunity, podporovat lidský pokrok a udržovat naši planetu.

Vzhledem k předpovědím, že celosvětová populace vzroste v příštích 25 letech o dvě miliardy, bude potřeba ještě více energie k pokrytí rostoucí poptávky. K naplnění této potřeby budou zapotřebí všechny dostupné zdroje energie (staré i alternativní zdroje), komodit, technologií a inovací. A i přes neustálý vývoj bude budoucí poptávku stále obtížnější uspokojit.

Ve ZLARIPAV jsme odhodláni podporovat energetickou účinnost a řešit globální problém emisí. Věříme, že jsme jedinečně kvalifikovaní k tomu, abychom efektivně přispívali k celkovému řešení. Budeme vytvářet diverzifikovaný systém umožňující co nejefektivnější řešení nedostatku. Očekáváme, že během příštího desetiletí budeme pokračovat v systematickém rozšiřování do portfolia naší činnosti . Tato zvolená strategie nám umožní posílit naše pozice ve všech aspektech naší činnosti.

Naše vize

Co
prodáváme

Portfolio ZLARIPAV zahrnuje fyzické dodání vybraných komodit pro potravinářský, zemědělský, stavební či ropný průmysl. V daných činnostech aktivně vstupujeme do celého procesu od objednání až po finální dodání.

U objemově větších transakcí se účastníme jako člen syndikovaného obchodního konsorcia. Poskytujeme také komplexní transakční poradenství a financování.

UREA 46

UREA 46

Dodáváme dusíkaté hnojivo UREA 46 ve formě granulátu. Díky exkluzivnímu partnerství s největšími výrobci na světě, můžeme dodávat měsíční objemy od 1 000 do 30 000 tun. Dodávky jsou na jakýkoliv kontinent a v souladu se standardizovanými přepravními pravidly Incoterms.

OBILÍ

OBILÍ

Dodáváme hlavní druhy obilí, především pšenice. Měsíční objemy jsou od 500 do 15 000 tun, na jakýkoliv kontinent a v souladu se standardizovanými přepravními pravidly Incoterms.

ROPNÉ PRODUKTY

ROPNÉ PRODUKTY

Dodáváme ropné produkty, především Jet fuel A1, Diesel, EN590, Fuel oil, Heavy crude oil, JP54, Light crude oil (LCO), Light cycle oil. požadované objemy pravidelných odběrů máme zajištěné přímo u vybraných partnerských rafinérií. Měsíční objemy dodávek jsou od 500 do 10 000 barelů všech uvedených typů, na jakýkoliv kontinent a v souladu se standardizovanými přepravními pravidly Incoterms.

CEMENT

CEMENT

Dodáváme standardizovaný Portlandský cement dle norem ISO: EN 197-1:2011. Typy cementů zahrnují CEM I 52.5R, CEM I 52,5 N, CEM I 42,5 R, CEM II /A - M (S-L) 42,5 R a CEM II / B-M (S-L) 32,5 R. Měsíční objemy dodávek jsou od 500 do 15 000 tun všech uvedených typů, na jakýkoliv kontinent a v souladu se standardizovanými přepravními pravidly Incoterms.

POTRAVINÁŘSKÁ
&
TECHNICKÁ SŮL

POTRAVINÁŘSKÁ
&
TECHNICKÁ SŮL

Dodáváme potravinářskou a technickou sůl. Potravinářskou s jódem či bez. Měsíční objemy dodávek pro oba druhy (potravinářská a technická) jsou od 500 do 15 000 tun, na jakýkoliv kontinent a v souladu se standardizovanými přepravními pravidly Incoterms.

STAVEBNÍ OCEL

STAVEBNÍ OCEL

Dodáváme stavební ocel, především ocelové tyče, ocelové svitky a kari sítě. A to v různých průměrech a délkách. Měsíční objemy dodávek jsou od 500 do 10 000 tun všech uvedených typů, na jakýkoliv kontinent a v souladu se standardizovanými přepravními pravidly Incoterms. Veškerá ocel disponuje odpovídající certifikací ISO.

Rovněž dodáváme různé typy ocelových konstrukcí, určených k průmyslové či zemědělské výstavbě samostatných účelových objektů pro chov, výrobu či jako skladovací prostory.

CUKR

CUKR

Dodáváme řepný a třtinový cukr dle analýzy ICUMSA. Měsíční objemy dodávek pro řepný jsou od 100 do 15 000 tun. U třtinového cukru jsou měsíční objemy od 12 500 do 37 500 tun. Zboží dodáme na jakýkoliv kontinent a v souladu se standardizovanými přepravními pravidly Incoterms 2020.

PELETY

PELETY

Dodáváme smrkové, borovicové a ligninové pelety. Vše s certifikací kvality EN A1 v 15 kg baleních nebo 1 000 kg big bags. Zboží dodáme na jakýkoliv kontinent a v souladu se standardizovanými přepravními pravidly Incoterms 2020.

UHLÍ

UHLÍ

Dodáváme černé uhlí 0-300 MM třídy D. Měsíční objemy dodávek jsou od 3 000 - 30 000 tun. Kvalita deklarovaná SGS certifikací. Zboží dodáme na jakýkoliv kontinent a v souladu se standardizovanými přepravními pravidly Incoterms 2020.

Jak
fungujeme

Pečlivě dohlížíme na všechny aspekty daného obchodu tak aby byl vždy v souladu s požadavky kupujícího, našimi zásadami a hodnotami. Díky dlouhodobému partnerství s producenty, transformující zdroje na výsledný produkt, systematické logistice a platebním podmínkám splňujícím nejpřísnější kritéria bankovního zabezpečení, dodáváme rychle, spolehlivě a pravidelně.

Platí pro nás jednoduché heslo – deal done. Vždycky.

Jak
fungujeme

Země
působení

Evropa – Česká republika, Slovensko, Polsko, Německo, Rumunsko, Turecko, Ukrajina
Afrika – Ghana, Pobřeží Slonoviny, Jihoafrická republika
Asie – Malajsie, Vietnam, Kazachstán, Kyrgyzstán, Pákistán
Střední východ – Dubaj, Írán, Omán
Jižní Amerika – Brazílie, Ekvádor

Klíčoví
lidé

Tvoříme tým expertů s více než 20 lety zkušeností s mezinárodním obchodem. Stanovili jsme si závazek dělat mezinárodní obchod jednodušší, transparentnější, rychlejší a spolehlivější, s důrazem na individuální řešení. Našich osm klíčových hodnot formuje naše jednání vůči práci, zákazníkům, dodavatelům, firemní kultuře a sobě navzájem.

Na základě různých národností nás a našich externích spolupracovníků pokrýváme angličtinu, češtinu, polštinu, ruštinu, turečtinu a francouzštinu.Díky tomuto pokrytí velmi dobře komunikujeme veškeré potřeby našich klientů.

Jsme energičtí, precizní, vytrvalí. Dohlížíme na každý aspekt naší činnosti.

Seznamte se – jsme tým ZLARIPAV.

Klíčoví
lidé

Luboš Velebil

Luboš Velebil

Chief Executive Officer

Adam Kotrba

Adam Kotrba

Director of International Trade

Kyril Kolesnikov

Kyril Kolesnikov

CEE Business Development

Lukáš Franěk

Lukáš Franěk

Transportation Director

Kontakt

Zlaripav company a.s.

ZLARIPAV Company a.s.
Rybná 716/24
Praha 1
110 00
Czech Republic

IČ: 119 00 962

Prague HQ

Prague HQ

ZLARIPAV Company a.s.

Lighthouse Towers
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha 7

Company Warehouse

Company Warehouse

ZLARIPAV Company a.s.

Na Stávku 234
503 53 Smidary