Ochrana osobních údajů

Ochranu údajů a soukromí bereme velmi vážně a dodržujeme platná národní a evropská ustanovení o ochraně údajů. Níže uvádíme nejdůležitější informace o tom, jak sbíráme, zpracováváme a používáme, včetně toho (a to zejména), jaké informace a osobní údaje uchováváme a co s nimi děláme.

1. Správce

Osoba zodpovědná za shromažďování, zpracování a používání Vašich osobních údajů na těchto webových stránkách je, v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, “GDPR”), ZLARIPAV Company a.s., Rybná 716/24, Praha 1, 110 00, IČ: 119 00 962

2. Shromažďování, zpracování a použití osobních údajů

3. Jak sdílíme vaše osobní údaje s třetími stranam

4. Vaše práva týkající se Vašich Osobních ůdajů

 

Firma

ZLARIPAV Company a.s

Sídlo

Rybná 716/24, Praha 1, 110 00

E-mail

info@zlaripav.com

Na vaši žádost odpovíme v souladu s příslušnými právními ustanoveními.

 

5. Cookies

6. Bezpečnost dat

7. Náš správce Osobních údajů

8. Vaše právo podat stížnost